Diplomové práce a praxe

Studentům nabízíme aktivní spolupráci na bakalářských, diplomových a doktorandských pracích.

V případě, že máte zájem psát svou studentskou práci ve spolupráci s některým z našich odborníků, prosím vyplňte náš formulář a přiložte k němu Váš životopis a motivační dopis.

Po obdržení Vašeho dotazníku, ve kterém uvedete vybrané téma studentské práce, posoudíme, který z našich odborníků se Vám bude moci věnovat a společně se domluvíme na formě komunikace a spolupráci.

V případě většího zájmu bude výběr studentů záviset především na zvoleném tématu studentské práce a také na motivaci studenta.