Firemní kultura

„Naše činy jsou nejlepším důkazem našeho závazku.“
Thierry Breton, předseda představenstva a generální ředitel, Atos

Naší firemní kulturu vytváří každý den naši lidé. S více než 100 000 odborníky v 72 zemích jsme vytvořili jedno z nejvíce multikulturních, multioborových a rozmanitých pracovních prostředí na světě. V Atosu usilujeme o otevřenou, neformální a flexibilní komunikaci.

Hodnoty

V Atosu se řídíme firemními hodnotami, které nepovažujeme jen za prázdná slova, ale vnímáme je jako skutečný závazek vůči našim klientům i širší společnosti.

  • Odpovědnost – neseme odpovědnost za své činy a za dopad, jaký má naše činnost na lidi a prostředí kolem nás.
  • Důvěra – podporujeme otevřenou komunikaci a upřímnou zpětnou vazbu. Podnikáme transparentně a jsme neúplatní. Jednáme s úctou a ctíme týmového ducha.
  • Konkurenceschopnost – snažíme se o excelentnost našich výkonů a neustále tak zvyšujeme hodnotu, kterou přinášíme klientům i okolní společnosti. Naším cílem je trvale udržitelný pokrok.
  • Služby klientům – usilujeme o dlouhodobá partnerství s klienty, kterým nabízíme to nejlepší. Reagujeme nejen na jejich současné potřeby, ale snažíme se přinášet jim i budoucí užitek.
  • Inovace – přijímáme změny a aktivně se snažíme o pokrok a zlepšování našich služeb.
  • Společenská odpovědnost – snažíme se jít ostatním příkladem. Usilujeme o to, abychom pozitivně působili na okolní společnost a také nabídli ty nejlepší pracovní podmínky našim zaměstnancům. Více o společenské odpovědnosti Atosu se dočtete zde nebo na našem blogu.
  • Excelentní výsledky – snažíme se být nejlepší společností v oboru, být uznávaným partnerem a tím se stát žádaným zaměstnavatelem, který zaměstnává ty nejlepší odborníky.

Etický kodex

Atos dbá na to, aby veškeré naše podnikání probíhalo v souladu s naším etickým kodexem. Pravidla v kodexu připomínají našim zaměstnancům především to, aby jednali v souladu s našimi firemními hodnotami, ale také v souladu se zákonem.

Etický kodex si můžete stáhnout zde.

Atos – firma budoucnosti.