Výběrová řízení

Atos hledá zajímavé a různorodé kandidáty, kteří jsou flexibilní, rádi pracují v dynamickém prostředí a nevadí jim denně komunikovat s mezinárodními kolegy v angličtině. Pokud věříte, že nám máte co nabídnout a hledáte společnost, která Vám umožní naplno rozvíjet Vaše schopnosti a talent, pak nás neváhejte oslovit.

Proces výběrového řízení

Výběrové řízení ve společnosti Atos se snažíme vést v duchu partnerských rozhovorů, při kterých zjišťujeme, zda mezi námi a uchazečem dochází ke shodě ve vzájemných očekáváních. V průběhu výběrového řízení máte možnost potkat se s případnými budoucími kolegy a nadřízenými pracovníky, kteří Vám nejlépe osvětlí náplň práce a to, jakým způsobem se v daném týmu pracuje. V závislosti na typu pozice Vás může v průběhu výběrového řízení čekat i testování Vašich odborných znalostí a znalosti cizího jazyka.

  • Odpovíte na některou z námi inzerovaných pozic nebo nám zašlete online Váš životopis.
  • Vaší žádost zváží náš zkušený tým personalistů. Při výběru zohledňujeme především tato kritéria  – to jak se hodíte na danou pracovní pozici s ohledem na Vaše zkušenosti, vzdělání, schopnosti a kvalifikovanost a dále nás zajímá to, čím jste výjimeční a jaká jsou Vaše očekávání a ambice.
  • Pokud nás Vaše žádost zaujme, budete pozváni na pohovor. Počet kol pohovorů, na které budete finálně přizváni, závisí na pracovní pozici. Osobní pohovory poskytují oběma stranám možnost vzájemně se lépe poznat a zodpovědět veškeré dotazy na obou stranách. Součástí pohovoru může být odborný i jazykový test.
  • Výběrové řízení trvá v průměru šest týdnů a kandidáti jsou o jeho průběhu průběžně informováni. Informováni jsou písemně i kandidáti, kteří nebyli vybráni k osobnímu pohovoru.

vyberove_rizeni

Typické pozice v Atosu

Vaše kariéra ve společnosti Atos může mít nejrůznější formy a může se vyvíjet několika směry. Naše práce pro klienty je rozdělena do pěti hlavních oblastí, které avšak nepředstavují pět samostatných světů. Pracovat ve společnosti Atos znamená, že budete intenzivně komunikovat napříč jednotlivými obory a v rámci projektů, v nichž se překrývají požadavky na odborné znalosti.

Poradenství

Naši obchodní konzultanti patří mezi nejlepší na světě. Jako jeden z našich konzultantů budete mít příležitost poskytovat klientům nejmodernější znalosti a zkušenosti, přístupy a řešení, které jim pomohou předvídat, přizpůsobovat se a zvládat změny. Budete jim poskytovat doporučení při rozhodování o jejich IT investicích, o IT trendech nebo architektonické vhodnosti zvoleného řešení. Váš vhled umožní klientům pochopit rozhodující faktory v IT a dosáhnout udržitelných konkurenčních výhod. V Atosu budete moci také formulovat zcela nové strategie a jedinečná řešení, která pomohou klientům rozvíjet obchodní aktivity a dosahovat maximálních výsledků.

Systémová integrace

Pokud se rozhodnete pracovat v oblasti systémové integrace, budete zavádět konkrétní softwarová řešení, která tvoří rozhodující byznys. Řešení, která vyvinete, budou odrážet obchodní strategii. Vaše odbornost Vám umožní přístup k řadě špičkových řešení specifických pro příslušná odvětví – integrace klíčových podnikových systémových zdrojů (ERP) se stávajícími systémy našich klientů tak, aby získali maximálního užitek. Jsme jedním z předních integrátorů ERP, díky svým kolegům budete moci těžit z jejich prokázaných znalostí v oblasti SAP, Oracle, PeopleSoft a mnoha dalších.

Řízené činnosti

V rámci řízených činností budete zákazníkům poskytovat servisní podporu v rozhodujících oblastech IT a obchodu. Naši klienti se na Vás budou spoléhat při aplikování nejnovějších technologií, zavádění osvědčených postupů v oblasti řízení služeb a vytváření dlouhodobé kontinuity. To zahrnuje předvídání problémů a jejich řešení v předstihu. Klienti od Vás budou očekávat odpovědi týkající se každodenního provozu jejich podniků a přinášení podnětů, které jim pomohou dosáhnout rozvoje a růstu.

Prodej

Prodejní aktivity jsou základním kamenem společnosti Atos. Proto se ve strategickém prodeji, strategickém account managementu, prodeji řešení nebo podpoře prodeje zaměříte na ziskový, řízený růst: rozvoj prodejní inteligence, údržba manažerských informačních systémů, podpora vnitřních procesů nebo řízení zdrojů a prodejní procesy. Pokud se stanete součástí prodeje, stanete se skutečně jedním z motorů rozvoje našeho podnikání.

Podpora

Působení v oblasti podpory představuje práci v celé řadě oblastí jako například finance, daně, nákup, účetnictví, právní oddělení, lidské zdroje a komunikace. Předpokladem úspěšného působení v oblasti podpory je, že získáte skutečný přehled o tom, jak funguje naše podnikání a že budete schopní předjímat vývoj na trhu, sledovat trendy a identifikovat aktivity, které pomohou společnosti dosahovat stanovených cílů.