Vzdělání a rozvoj

Ve společnosti Atos se snažíme každému zaměstnanci poskytnout možnost osobního i profesního rozvoje. Za tímto účelem jsme představili nový systém vzdělávání, který nabízí:

Grantová školení

Grantová školení umožňují díky podpoře Evropské Unie mimopražským zaměstnancům rozvíjet odborné i manažerské dovednosti (např. zvládání konfliktních situací, implementace změn, projektové řízení atp.). Školení jsou určena především novým zaměstnancům a méně zkušeným odborníkům, ale aktivně se jich účastní i zkušení kolegové nebo zaměstnanci s potenciálem stát se budoucími manažery. Výhodou společné účasti zaměstnanců z různých oborů i s odlišnými zkušenostmi je příležitost vzájemně sdílet know how.

Jazykové kurzy

Po ukončení zkušební doby má zaměstnanec po dohodě s nadřízeným možnost zapojit se do výuky cizího jazyka (standardně angličtina, ale k dispozici je také němčina a francouzština). Kurzy jsou obvykle vedeny rodilým mluvčím a zaměřují se na oblast našeho byznysu.

Soft-skills a odborná školení

Každý zaměstnanec se účastní školení, která mu pomohou rozvíjet se na jeho pozici. Účast na konkrétním školení závisí vždy na domluvě mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným.

Atos E-learning programy

Společnost Atos významně podporuje moderní formy vzdělávání, proto svým zaměstnancům nabízí více než 150 zajímavých kurzů formou E-learningu. Kurzy jsou zaměřené na zlepšování nezbytných manažerských dovedností  jako je zvyšování efektivity práce, komunikace, manažerský rozvoj a mnoho dalších. Formou E-learningu jsou nabízeny také jazykové kurzy. Školení jsou volně přístupná všem zaměstnancům Atos bez potřeby schvalování nadřízeného.