Systém odměňování

Ve společnosti Atos nabízíme zaměstnancům dvousložkové odměňování, což znamená, že Vaše mzda se skládá z fixní měsíční mzdy a bonusu  ve výši 10 – 40%. Konkrétní výše bonusu závisí na pozici, kterou zaměstnanec vykonává, a také na výši plnění cílů, které má zaměstnanec definované. Cíle jsou nastavovány a jejich plnění je hodnoceno dvakrát ročně.