Adaptace

Každého nového člena našeho týmu čeká proces adaptace, který trvá zpravidla 6 kalendářních měsíců. V rámci adaptace Vás čeká:

  • První pracovní den absolvujete Welcome day – celodenní integrační školení. Jeho cílem je seznámit Vás se společností jako takovou, organizační strukturou, základními pravidly a procesy a uvedení na Vaše nové pracoviště.
  • Nejpozději ve 3. týdnu zkušební doby s Vámi Váš přímý nadřízený absolvuje první integrační rozhovor, při kterém společně nastavíte krátkodobé pracovní cíle pro období zkušební doby a zkontrolujete, zda řádně proběhly nástupní formality.
  • Na začátku 3. měsíce Vás čeká druhý integrační rozhovor s Vaším nadřízeným, který slouží k oboustrannému zhodnocení průběhu zkušební doby a zároveň nastavení bonusových cílů pro zbytek obchodního roku.
  • Nejpozději 2 týdny před uplynutím 6. měsíce pracovního poměru spolu s Vaším přímým nadřízeným vzájemně vyhodnotíte spolupráci za uplynulé období a zhodnotíte plnění cílů, které jste si po dobu adaptace nastavili.
  • Po dobu minimálně prvních 3 měsíců se Vám zároveň věnuje tzv. mentor, což je přidělený zkušený kolega, který Vám pomůže jak s formálním, tak neformálním uvedením na pracoviště.